VAN HET BESTUUR

 

Mededelingen van het bestuur van:   P.V. De Postduif

A.s vrijdag moeten alle bescheiden voor het komende seizoen ingeleverd worden zoals hoklijsten  met eigendomsbewijzen ter controle, entingslijsten, koppellijsten en de klok.
Dit kan tussen 19.00 en 20.00 uur

We gaan als het volgt te werk.
In het lokaal staat bij binnenkomst een tafel gereed waar men zijn spullen, het liefst in een plastic tas kan neerleggen, een functionaris zal er dan voor zorgen dat alles verwerkt wordt.
Er mag slechts één liefhebber bij de tafel aanwezig zijn. Dus wacht eventueel buiten op Uw beurt!
Wanneer alles verwerkt is zullen wij bekijken hoe alles weer terug kan naar de liefhebber op een ander moment, hierover volgt later een bericht.

Voor liefhebbers die hun duiven nog niet hebben geënt,  is hiervoor a.s. woensdag een mogelijkheid om hun duiven  te laten enten bij Robert Ten Berge.
Eerst contact opnemen met Robert  0653822388.

Hieronder het protocol door N.P.O.  Eventuele vragen  bij Ad Bakkeren of Jos Bierings

Protocol inleveren en controleren hoklijsten Voor alle handelingen op het gebied van de duivensport hanteren we de maatregelen die horen bij het “nieuwe normaal”. We houden ons aan de hygiënevoorschriften, houden voldoende afstand en voorkomen samenkomsten. In dit protocol hebben we rekening gehouden met deze voorschriften.

Voorwaarden voor het inleveren en controleren hoklijsten;
1. Blijf thuis bij klachten, ook als het om lichte klachten gaat, totdat je minimaal 72 uur volledig klachtenvrij bent of tenzij een test uitwijst dat je geen COVID-19 hebt. Ook als er gezinsleden zijn met koorts en/of verdenking op Corona.
2. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie;
3. Liefhebbers komen op afspraak naar het verenigingsgebouw en worden opgeroepen als ze aan de beurt zijn. Tot dit moment wacht men in de auto;
4. De liefhebber brengt de hoklijsten en de eigendomsbewijzen in, of nabij de ingang van het verenigingsgebouw en hanteert hierbij de 1.5 meter afstand. Denk bijvoorbeeld aan een tafel bij de ingang van het verenigingsgebouw waarop de spullen kunnen worden neergelegd.
5. De liefhebber biedt het geheel duidelijk aan en zorgt dat een controle snel afgehandeld kan worden. Tijdens de controle wacht de liefhebber buiten het verenigingsgebouw en bij voorkeur in zijn/haar auto;
6. De functionaris geeft een signaal naar de liefhebber wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Bij het overdragen van de bescheiden hanteren ze de 1.5 meter afstand;
7. De functionaris desinfecteert voordat de volgende liefhebber aan de beurt is zijn/haar handen.

    Bestuur PV De Postduif Waalwijk