Notulen Najaars-vergadering 2015

Notulen van najaarsvergadering p.v De Postduif 08-11-2015
Afwezig met kennisgeving: M. van Ravenstijn, J.Kleijnen en M.Mandemakers.

1. Opening door de voorzitter:
Allen welkom op onze najaarsvergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur:
Er zijn geen ingekomen stukken van onze eigen leden.
We hebben nog 23 leden ook is Bert van Schaik rustend lid geworden.
Henk van Oosterhout is herstellend van zijn ziekte en heeft een moeilijk jaar gehad.
Brabant 2000 besluitenlijst bij slecht weer verwachting op woensdag dan op dinsdag oefenen. Er zijn 3 verenigingen van rayon 3 naar rayon 2 gegaan.
In 2016 kortere africhtingsvluchten voor rayon 3 en 4 met Brabant 2000.
Midfond kampioenen Nationaal worden gehaald uit samenspel Langstraat.
Manders-van Beek competitie hier krijgt ieder een boekje maar alles blijft hetzelfde.

3.Vaststellen notulen van de voorjaarsvergadering 2015:
Notulen goedgekeurd en ondertekend.

4. Terugblik seizoen 2015.
Henk Knippels heeft zijn lidmaatschap bij onze vereniging opgezegd.
Wim is er nog geweest, helaas blijft hij bij zijn opzegging.
Wim Snels 2e nationaal kampioen jonge duiven bij N.P.O. 2e van Nederland goed gedaan proficiat. 12 december is hiervoor de huldiging in Utrecht.
De vluchten met de oude duiven zijn redelijk gegaan, de jonge duiven zijn vooral
in het begin slecht gegaan. Veel te veel verliezen

5. Bestuursverkiezingen:
Aftredend Toon Rekkers en Lenie Wilhelm.
Voorgelegd aan de vergadering beiden per acclamatie zijn herkozen.

6. Verslag evenementen commissie:
Het biljarten is weer begonnen. Ook onze kaartavonden georganiseerd door
Dim Avontuur zijn weer begonnen.
Onze kerstbingo is 11 december 2015.
De evenementen commissie is uitgebreid met Maria en Toos.
10 Januari nieuwjaarsreceptie met etentje, kampioenen huldiging en de
uitreiking van de gratis prijzen. Ook zullen onze jubilarissen worden gehuldigd.
Kampioens prijzen in overleg met de leden in de voorjaarsvergadering komen
we hierop terug.
Manders-van Beek inschrijfformulier uiterlijk 4 december doorgeven of je mee
doet inleveren met geld erbij.,23 december prijsuitreiking en loting voor het
nieuwe seizoen.
Peter verteld dat Jo IJpelaar stopt met duiven hiervan is de verkoop
20 december in Loon op Zand. Ook is er weer een duiven verkoop via internet
Van onze eigen vereniging in de periode 1 december tot 28 december 2015.
Wie schenkt er een bon of weet iemand die een bon wil schenken van buitenaf
ook graag info over de duif.

7. Rondvraag: D.Avontuur.
Kleine puntjes van H.Knippels niet meer roken,  alleen inkorvers en verder
niemand in het kantoor en hij vindt dat de gezelligheid ver te zoeken is.
De gezelligheid moet je samen maken ga gezellig rond de grote tafel zitten.
Dan de types ringen welke wel welke niet als je je klok aansluit even controleren
of ze nog werken of ze nog werken op training binnen laten komen.
Wim de ZLU gaat ook electronics klokken, een geheim nummer in de chip komt
bij binnen komst op de klok te staan dan wel geen chip dan gummi ring.
Brabant 2000 1700 leden 113 afgevallen in september kan dus nog oplopen,
er zijn 880 leden boven de 65. Er zijn dit jaar 130.000 duiven minder ingemand
de vracht prijs zal waarschijnlijk wel omhoog gaan. In Belgie moet voor de
vluchten 5.000 euro worden betaald.
Jos ging naar de huldiging bij de Mid Fond Club stapte om 3 uur in de auto
helaas was de huldiging om 1 uur maar toch proficiat met je prijs.

8. Sluiting door de voorzitter: Allen bedankt voor hun aanwezigheid en wel thuis.
Met vriendelijke groeten.
secretaris van “P.V. De Postduif                         Voorzitter

Lenie Wilhelm                                                            Wim Snels jr