…..Kerstbingo 2018…..

p.v. “De Postduif”uit Waalwijk
Organiseert op Vrijdag 14 December 2018 een:

KERST-BINGO

Aanvang 20.00 uur
Met mooie prijzen en een aantrekkelijke  Jackpot ronde.
De prijzen zullen in het teken staan van  Kerstmis en het jaar 2019.
Na de pauze een gratis koffieronde
De KERST-BINGO is voor iedereen toegankelijk
De KERST-BINGO zal gehouden worden in ons eigen Clubgebouw
Alb. Thijmstraat 23a
Waalwijk