Corona

Wij als PV De Postduif volgen de landelijke richtlijnen t.a.v. de sportverenigingen
volledig op.
We wachten eerst de verdere ontwikkelingen af.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u hierover berichten.
STAY SAVE!!

namens het bestuur PV De Postduif Waalwijk